làm thế nào để bản thân phát triển

Bí quyết giúp thay đổi suy nghĩ để phát triển bản thân

Chú ý đến câu chuyện với người đối diện và cho họ thấy bạn chăm chú lắng nghe. Hãy biết đặt câu hỏi đúng lúc.Khi nhìn thấy ai đó mà bạn đã gặp nhưng không thể nhớ nổi tên, Thay đổi suy nghĩ để phát triển bản thân – nếu như bạn đang lo lắng