Quản lý nhân viên không chú tâm vào công việc thế nào cho đúng?

Nhà quản lý không bao giờ trực tiếp đưa ra câu trả lời hay giải pháp trực tiếp cho những câu hỏi của họ


Bất kỳ một doanh nghiệp nào thì cũng mong muốn các nhân viên của mình sẽ toàn tâm toàn ý với công việc và họ chính là những tài sản, là những yếu tố rất là quan trọng để tạo nên sự phát triển vượt bậc trong mỗi doanh nghiệp. Thế nhưng, trong cuộc sống không phải là lúc nào chúng ta đều gặp những việc suôn sẻ để toàn tâm toàn ý với công việc.

Là một người trưởng phòng (người quản lý) chúng ta sẽ phải tập hợp mọi người, kêu gọi mọi người như thế nào để tập trung cho công việc chung của cả phòng và khơi gợi tài năng, sự cống hiến.

Một vài lưu ý khi quản lý

1. Tạo tinh thần đoàn kết

2. Phân bổ lại thu nhập trong phòng theo khối lượng công việc của mọi người

3. Xác định mục tiêu rõ ràng

Người quản lý cần phải giúp nhân viên có giúp nhân viên đặt ra những mục tiêu cụ thể, rõ ràng trong công việc và giúp họ tự tìm cách đạt các mục tiêu này.

Nhà quản lý không bao giờ trực tiếp đưa ra câu trả lời hay giải pháp trực tiếp cho những câu hỏi của họ, mà chỉ đóng vai trò gợi ý, hướng dẫn để giúp nhân viên hoàn thành được từng mục tiêu cụ thể mà họ đã đặt ra.

4. Cùng nhân viên đặt ra các mục tiêu về hiệu suất công việc

Làm việc có kế hoạch, mục tiêu sẽ giúp nhân viên đem lại được hiệu quả cao trong công việc đồng thời cũng phản ánh được những đóng góp của nhân viên và giúp họ nỗ lực đạt được các kết quả tốt nhất có thể.

5. Khích lệ, động viên

Một điều quan trọng mà nhà quản lý cần biết tới đó là biện pháp khích lệ, động viên nhân viên sẽ giúp cho họ nảy sinh nhiều ý tưởng, sáng kiến và giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên năng động, tạo khả năng cạnh tranh tốt hơn.

6. Thay đổi phương pháp quản lý đối với các nhân viên khác nhau

Mỗi nhân viên đều có tính cách khác nhau, vì vậy một điều quan trọng là người quản lý cần tìm hiểu điều gì thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả nhất và đối xử với mỗi người họ theo những cách khác nhau.

Ngoài ra, là một người quản lý – người trực tiếp dẫn dắt nhân viên, bạn cũng cần chú ý đến việc phát triển nâng cao kĩ năng của bản thân. Những người quản lý cần phải được trang bị đầy đủ các kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm cần thiết, có tinh thần vì lợi ích chung của cả tổ chức cũng như quan tâm đến lợi ích cá nhân mỗi thành viên.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *