làm hồ sơ hiệu quả

Hồ sơ tốt, Giúp bạn về “đích” sớm hơn!

Trong một cuộc khảo sát do công ty cung cấp giải pháp nhân sự hàng đầu thế giới Robert Half International tiến hành, 84% quản trị viên tham gia cho biết chỉ cần một hay Với “chồng hồ sơ” trứơc mặt NTD, bạn có muốn dời hồ sơ xin việc của mình lên vị trí