cách dựng nghiệp

5 cách để có lời nhận xét tốt nhất khi dựng nghiệp

Người giới thiệu cần biết bạn sẽ đảm đương những nhiệm vụ gì trong công việc mới và cần những kĩ năng nào để làm tốt. Như vậy, họ sẽ biết cách giúp bạn ghi điểm trong mắt Một bản nhận xét tốt có thể giúp bạn nhanh chóng loại bỏ những ứng viên còn