việc làm đối ngoại

Tìm việc làm đối ngoại lương cao thế nào?

Hiện nay,khi nước Nhật bắt đầu vào Việt Nam đầu tư,thì nhu cầu tuyển dụng nhân sự như tìm việc làm đối ngoại lương cao,việc làm tiếng nhật lại tăng cao, vậy là ngôn ngữ Nhật 1 Học tiếng Nhật ra trường sẽ làm những công việc gì? Đó là một câu hỏi lớn mà