kỹ năng kinh doanh

Những kỹ năng vàng cực cần thiết cho nghề sales

Bạn luôn cởi mở, tươi cười thì khách hàng tiềm năng của bạn mới có hứng thú nói chuyện với bạn chứ chưa phải nói đến chuyện họ đồng ý mua hay hợp tác với bạn thì còn Khi tuyển người vào vị trí nhân viên sales (nhân viên kinh doanh), hay cao hơn là